Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections
U bent hier: Home / Documenten / Samenvattingen / 1300-1399 / Tijdvak 1380-1389

Tijdvak 1380-1389

1382

03-09-1382. Schout en schepenen oorkonden, dat Dirk Sloeyer en Jan Willem, enerzijds, en Leide, weduwe van Pieter Scenaert, anderzijds, een boedel scheiden. De scheiding heeft betrekking op land o.a. ter Bindelmeer en tot Nuwenveen bi Dovendrecht,

1382 - Lees verder...

1383

00-00-1383. De Wetering wordt genoemd in drie schepenbrieven, in 't Boek der Officiën ende Cappel- rijen van de Reguliers.

1383 - Lees verder...

1384

25-04-1384. 25 april. Hertog Albrecht geeft in erfpacht aan Willem Noort Willemsz land in Ouder Amstel.

1384 - Lees verder...

1386

07-01-1386. Privilegie van Aelbrecht van Beieren, over de uitgestrektheid van de vrijheid van Amsterdam. De Hertog voegt bij de stedelijke vrijheid van Amstelredam (ten koste van Nieuwer-Amstel) nog honderd gaarden (roeden).......

1386 - Lees verder...

1386

09-07-1386. Hertog Albrecht geeft in erfleen aan Simon van der Scuyer, bewaarder van het Reigersbos, land in het ambacht van Amstelveen, naast o.a. Willem Noert Willemsz. Aan de westzijde, langs de Amstel bij de brug van Ouderkerk en Amstelveen.

1386 - Lees verder...

1386

29-05-1386. Schepenen oorkonden, dat Taams Hermansz. van Duivendrecht verkoopt aan Jacob Gisetgijnsz. land in Duivendrecht.

1386 - Lees verder...

1387

27-10-1387. Hertog Aelbrecht doet uitspraak in een geschil tusschen hen, die hij noemt onse goede luden in Aemsterlant uyt Asichdoem, met de lieden, die, gelijk deze, uitwateren door de sluizen, liggende in den Middeldam binnen Amestelredamme, ......

1387 - Lees verder...

1388

15-03-1588. Hertog Aelbrecht bepaalt: "Voort die van der Ouder-Amstel ende van der Nieuwer-Amstel daer sullen die Asingen ende Heemraeders afwesen. Ende sij sullen Schepenen hebben, gelijck anderen Dorpen in onsen landen voorschreven. enz...."

1388 - Lees verder...

1388

15-12-1588. Hertog Aelbrecht verklaart dat hij zijnen lande van Amstel voortaan niet vergen zou, meer aan de Zijpe te dijken, ten ware zulks ook door de andere landen en steden van Holland geschiedde.

1388 - Lees verder...

1389

15-12-1389. In een charter doet Hertog Aelbrecht kond: "dat wij verhuert ende verpacht hebben tot een eeuwelijcken erfpacht onser stede van Amstelredamme onse water, geleghen binnen onser Stede voorschreven ende daer buyten, ende geheeten is dat Gouden (Gouwen) Water (= de Amstel)".

1389 - Lees verder...

Share |