Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1384

25-04-1384. 25 april. Hertog Albrecht geeft in erfpacht aan Willem Noort Willemsz land in Ouder Amstel.

1384
25 april. Hertog Albrecht geeft in erfpacht aan Willem Noort Willemsz land in Ouder Amstel.
Aelbrecht etc., doen cond allen luden, dat wi ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve Willem Noert Willemsz. viertien morgen lands mitter hofstede, daer nu ter tijt sijn huus up staet ter Ouder Amstel, welc lant wi selve beleghen hebben aen die zuutside mit XI morgen lands ende aen die noortside Gherijt Ghisebrechtzoen mit een sate lands.* Voert so hebben wi desen voerseiden Willem ghegheven IIII weer lands, die gheleghen sijn bi Bijndelmerbosch in dendelven dorp voerscr., daer wi selve aen beiden siden ghelant sijn, des dat een lant aen die een side hiet dat Reweer. Ende dit voerscr. land hebben wi Willem Noort voernoemt gehgheven voer ons ende onsen nacomelinghen him ende sinen nacomelinghen tot enen ewighen erfpacht om tien pont tsjaers alsulc payments als wi anders in Aemsterlant nemen van onsen renten. Dit voerscr. ghelt sel men jaerlix betalen tot Aemstelremarct ende Apcoudermarct.
In orcunde etc. ghedaen in den Haghe opten XXV dach in aprille anno LXXXIIII.

* 1386 juli 9 geeft hertog Albrecht in erfleen aan Simon van der Scuyer, bewaarder van het Reigersbos, land in het ambacht van Amstelveen, naast o.a. Willem Noert Willemsz. Aan de westzijde, langs de Amstel bij de brug van Ouderkerk en Amstelveen. Het in leen gegeven land bestaat uit 2 nessen of 11 morgen land.

S0001, S0008-421

 

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |