Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections
U bent hier: Home / Documenten / Samenvattingen / 1400-1499 / Tijdvak 1410-1419

Tijdvak 1410-1419

1411

29-09-1411. Voor Heyn Noirt, schout, en Claes Brunnixz. en Jacob, Jan Adaemsz. schepenen, verteghen Margriete, Herman Byensz, haar vader en mondbair, en vier vierendeelen eenerzijds, en Jan, haar zoon anderzijds, ..... van renten op land in Amestelreveen, ....

1411 - Lees verder...

1411

09-10-1411. Voor Claes Albertsz. en Dirc die Zael, Jacob Meyntsz., schepenen in Nyer-Aemstel, verklaart Jan Ymmenz. schuldig te wezen aan Margrieten, Tydeman Symonsz. wed. een ... jaarlijksche rente, die tot ewelike pacht zal staan op 1¼ akker lands in Nyer-Aemstel, ....

1411 - Lees verder...

1411

31-10-1411. Voor Allaert Coppertsz. en Dirc de Zael, Jacob Mentsz., Schepenen in Nuwer-Aemstele, verkoopen Claes Andriesz. en Wendelmoet, zijn zuster, aan Dirc Haghen, hun neef, een halven morgen lands te Oetenwale...

1411 - Lees verder...

1411

31-10-1411. Margaretha van Kleef (gemalin van Hertog Aelbrecht) verkoopt - met toestemming van haar zoon Gerard van Kleef - Amsterveen aan haar andere dochter Catharina van Kleef.

1411 - Lees verder...

1412

05-08-1412. Graaf Willem VI neemt de Regulieren, bij eenen brief, in zijne protectie, zeggende daarin, dat zij arme geestelijke lieden zijn, aan welken het niet past of voegt, om veel door het land te reizen.

1412 - Lees verder...

1413

00-00-1413. Om der meer vestichheden wille, wordt in het bijzijn van Mr. Jan Vink, priester te Amstelveen getuigd, dat de Regulieren houden en maken sullen de helft van het Lange Loopveld, strekkende van den Aemstel tot de Wetering.

1413 - Lees verder...

1413

10-02-1413. Voor Schepenen van Amsterdam geeft Jacob, Ysebrant Hermanszoensz over aan Beraders en Oudermans van S. Peters Kapel en Gasthuis, den vrijen eigendom van 1/16 van 7½ maden lands in Jacob Verdyeduwenz.-land gelegen - van den Aemstel tot de Weteringe.

1413 - Lees verder...

1413

00-00-1413. De Kostverloren Vaart wordt gegraven. In dit jaar of kort daarna wordt ook de dam daarin "Overtoom" gelegd.

1413 - Lees verder...

1413

01-10-1413. De landgenoten van Bijleveld krijgen van Graaf Willem VI, de stad Amsterdam en het Waterschap van Amstelland het recht tot uitwatering in den Amstel en door de sluizen in het Y.

1413 - Lees verder...

1413

00-00-1413. Eenige stukken betreffende het Waterschap van Amstelland, de Ypeslooter-sluis en den dam ter Aa, 1413-1556.

1413 - Lees verder...

1413

00-00-1413. Stukken betreffende de waterlozing van het Sticht van Utrecht op Amstelland, 1413-1527.

1413 - Lees verder...

1414

14-07-1414. Voor Schepenen te Amsterdam geven die beraders en oudermans van S. PeterKapel en Gasthuis, den vrijen eigendom over aan Jan Eggairt Hartgersz. van 1/16 van 7½ maden lands, van den Aemstel tot de Weteringe.

1414 - Lees verder...

1415

24-02-1415. Het Kapittel van de Heilige Maria in den Hage staat aan de regering van Amsterdam af, alle renten en inkomsten, baten en giften, aan de kapel en de Heilige Weg vanwege de slechte staat van onderhoud.

1415 - Lees verder...

1415

04-03-1415. Het zegel van den schepen Gys of Gijsbrecht van Aemstel vertoont het wapen van het geslacht Nieuwer-Amstel, blijkens een brief in het oud-archief van Amsterdam.

1415 - Lees verder...

1416

16-05-1416. 16 Mei. Voor Pieter die Zael en Herman Claesz., schepenen in Nye-Aemstele, geven Symon Ysebrantsz. en Meynt, Jacob Meyntsz. aan het Oude Nonnen convent den vrijen eigendom van 1½ akker lands en van het huis daarop, in Ghiben-weer...

1416 - Lees verder...

1416

24-09-1416. Voor Schepenen in Amsterdam, geven Peter Vredericsz. en Verdouwe Vredericsdr. zijn zuster, met hem als voogd en haar vier vierendeelen, aan het Oude Nonnen convent een vrijen eigendom van 1½ akker in Gueden-weder te Nye-Aemstel....

1416 - Lees verder...

1416

10-11-1416. Voor Claes Dirxz. e.a. schepenen in Nyer-Aemstel, brengen over Claes Albertsz. e.a. schepenen van het vorige jaar, dat toen voor hen Claes, Dirc Woutersz. aan Symon Ysebrantsz. een vrijen eigendom heeft overgegeven van een huis en een halven akker....

1416 - Lees verder...

1417

10-05-1417. Voor Claes Albertsz. en Jacob Jansz., schepenen in Nye-Aemstel, geeft Gheryt Petersz, aan het Oude Nonnen convent 1½ min ⅛ van een akker, aldaar in Gouden-weer gelegen.

1417 - Lees verder...

1417

25-05-1417. Voor Ruussche Jacobsz. en Adaem Meynartsz. schepenen, scheldt Jan Willem Heynenzoensz. kwijt aan het Oude Nonnen convent tot een vrijen eijgen, renten en goederen, als de helft van 2 g,g.vr. schilden jaarlijksche, ewelike pacht op o.m. 3 akkers land in Amstelreveen.

1417 - Lees verder...

1417

24-09-1417. Voor Schout, Schepenen en Raden van Amsterdam, verklaren de Beraders van der Heiligerstede, dat zij ontvangen hebben van Willem Heymansz. het geld van de helft van 12 maden lands, geheeten der Heijliger Stede-land, gelegen achter den Damme ....

1417 - Lees verder...

1418

21-01-1418. Gravin Jacoba stelt Dirk van Assendelft, een Hoeks edelman, tot Baljuw van Amstelland aan.

1418 - Lees verder...

1418

24-01-1418. Voor Ruusch Gybenz., en Claes Albertz., schepenen in Nye-Aemstel, geeft Claes Haghen aan het Oude Nonnen convent een vrijen eigendom van 1/6 van een huis en 1/3 van een akker land aldaar, in Gueden weer gelegen.

1418 - Lees verder...

1418

06-03-1418. Voor Herman Claesz. en Dirc. Petersz., schepenen in Nye-Amstel, geeft Peter Ougthertsz. een vrijen eigendom aan het Oude Nonnen convent van een halven akker lands, min 1/6 van 1/4, in Jan Ymmenz.-weer aldaar gelegen.

1418 - Lees verder...

1418

00-00-1418. In Amstelland wordt gestroopt door aanhangers van Jan van Beieren.

1418 - Lees verder...

1419

02-06-1419. Voor Claes, Dirc Heynenz. en Jan Vredericsz., schepenen in Nyer-Aemstele, geeft Jan die Zael met Vroutgin, zijn vrouw, in vrijen eigendom aan het Oude Nonnen convent o.m. 3 akkers min 1/4 in Nyer-Aemstele gelegen, .....

1419 - Lees verder...

Share |