Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections
U bent hier: Home / Uitleg / Bronnen & Literatuur

Bronnen & Literatuur

Alle coderingen voorlopig!!

Bronnen en literatuur

S0001. Nieuwer-Amstel In De Loop Der Eeuwen, Samensteller H. Scharp, 1913-1923, Alfabetisch Register, Annie Bank. Uit. Scriptorium Annie Bank, Amsterdam, 1990.

S0002. Het oude register van graaf Florens, meegedeeld door S. Muller Hz, een leenregister opgesteld ten dele onder Florus V en ten dele onder den verbeider graaf Willem (V?-rps) (ca 1347-1348)

S0003. Regestenlijst Amsterdam (met betrekking tot Ouder-Amstel). Kopie van handgeschreven lijst met 85 data beginnende 18 augustus 1399 en eindigende 16 februari 1499.

S0004. Rekeningen der Grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche Huis dl. 1, 2 en 3, Hamaker, uitgave Utrecht 1875. Vindplaats bibliotheek SAA 15030: + 16G 1-3.

S0005. Corpus Gijseling1, Ambtelijke Bescheiden. Vindplaats CD-rom Middel Nederlands Woordenboek.

S0006. Handvesten der stad Amsterdam, 1e deel, 1748 ??????

S0007. Regesten (1500 stuks) der gasthuizen in Amsterdam. Zie Brugmans, in Jaarboek Amstelodamum 1908 blz. 183, 184.

S0008. Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400, P.H.J. van der Laan, Amsterdam 1975, 652blz. Vindplaats Bibliotheek Historisch Museum Ouder-Amstel nr. 727

S0009. Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400. B. R. de Melker, Supplement

S0010. Oorkondenboek van Holland en Zeeland, L.Th.C. Van Den Bergh - 2 delen, Amsterdam/'s-Gravenhage 1866-1873,

S0011. Mieris, F. van, Groot Charterboek der Graaven van Holland, en Zeeland en heeren van Vriesland, beginnende met de eerste en oudste brieven van die landstreeken, en eindigende met den doot van onze graavinne, vrouwe Jacoba van Beijere, 4 dln. (Leiden 1753-1756).

S0012. Muller, S. e.a., ed., Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301  -   5 dln. (Utrecht en ’s-Gravenhage, 1920-1959).

S0013. Loos, J.C. van der, Het klooster der ‘Canonissen Regliers van Sinte Marienvelde ten nyen lichte’ bijgenaamd dat der oude nonnen te Amsterdam, in: Bijdragen  Geschiedenis Bisdom van Haarlem, 33e deel, p. 118 ev, (Theonville, Leiden, 1911).

S0014. De registers van de graven van Holland in de Henegouwse periode, 1299-1345.
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/RegistersVanDeHollandseGrafelijkheid1299-1345

S0015. REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE AMSTEL, 1236-1650 Door J.C. Kort. Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 43-44 (1988-1989), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie. http://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=9620&type=loanroom

S0016. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht, Uitg door Mr. S. Muller Fz. en L.C. Botjeman. DEEL I. UTRECHT, A. Oosthoek, 1920.

Archieven

P0001
Archief Hoogheemraadschap Amstelland - Historisch Archief Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Archiefnr 0101.

P0002
Utrechts Archief 216 Domkapittel

P0003
Archief Hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerzeedijk - Historisch Archief Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Archiefnr 02
 

Share |