Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections
U bent hier: Home / Documenten / Samenvattingen / 1400-1499 / Tijdvak 1420-1429

Tijdvak 1420-1429

1420

24-01-1420. Gheryt Jansz. scheldt kwijt aan de Reguliers S. Johans Evangelisten en aan het Oude Nonnen convent te zamen, de helft van een zate lands, ... en de helft van een huis daarop staande, ... gelegen in Nyer-Aemstel in Ghisen-weer,...

1420 - Lees verder...

1420

00-00-1429. In Januari begint de stad Utrecht de oorlog met Holland. De Utrechters doen een verrassingsoverval in Amsterdam, maar die mislukt.

1420 - Lees verder...

1421

28-01-1421. Acte van Schout, schepenen en raaden van Amsterdam, waarbij Tideman Simonszoon, zijnen arm in stadsdienst verloren hebbende (zie 1420) van Heirvaart, Schot en Wacht vrij verklaard wordt.

1421 - Lees verder...

1421

26-07-1421. Voor Schepenen te Amsterdam, verkoopt Willem Heijmansz. aan Jan Jansz. van Haarlem de helft van 12 maden land achter den Damme, behalve den tuin tusschen de kade en der stedegrafte.

1421 - Lees verder...

1423

22-01-1423. Voor Claes Jacobsz. en Gheert Ebbersz., schepenen in Ouder-Aemstel, verklaart Gheert die Rode schuldig te wezen aan het Oude Nonnen convent een g.g. wilh. scild tot ewelike pacht op 3 morgen lands.

1423 - Lees verder...

1423

27-07-1423. Hertog Jan maakt een nieuwe verordening op het onderhoud van den Diemerdijk.

1423 - Lees verder...

1424

07-01-1424. Broeder Pouwels, Prior, en 't gemeene convent van de Regulieren S. Johans Evangelisten, schelden aan het Oude Nonnen-Convent kwijt, o. m. 1/4 van een zate lands in Nyer-Aemstele met 1/4 van een huis aldaar....

1424 - Lees verder...

1424

07-02-1424. Voor Schepenen in Amsterdam, verkoopt Gheryt, Claes Luutginszoensz. aan het Oude Nonnen-Oonvent 1½ vierendeel van de Banken met huis en houte in Nyer-Aemstel, met Claes Luutgensz. zijn vader, als borg,

1424 - Lees verder...

1424

00-00-1424. Jan van Vliet, Baljuw van Amstelland, poogt Hertog Jan van Beieren, door vergif om het leven te brengen.

1424 - Lees verder...

1425

22-01-1425. Voor Claes Egbertsz en Gheryt Louwe, schepenen in Ouder-Amstel, schelden aan het Oude Nonnen convent kwijt Gherijt, Jacob Heynensoensz., Heynric Jacobsz. sen Jan Woutersz. hun zwager, ieder hun aandeel land, gelegen aan de noordzijde van de Groote Bilt (Biltwijc, Billewijc).

1425 - Lees verder...

1425

02-03-1425. Voor Schepenen in Amsterdam, verkoopt Marthijs Roelofsz. . . . aan het Oude Nonnen convent 1/4 van de Banken en 1/4 van het huis en den hout daarop.

1425 - Lees verder...

1425

26-05-1425. Voor Gael Timansz. en Jacob Zegramsz., schepenen in Nyer-Aemstel, verklaart Jacob, Hein Tankensoensz., dat hij aangenomen heeft te maken en te onderhouden den Veenweg, die tot de Banken behoort,

1425 - Lees verder...

1426

04-05-1426. Voor Schepenen in Amsterdam, scheldt Jacob, Claes Heynensoensz. kwijt aan het Nieuwe Nonnen convent, 3 maden lands, geheeten den Haverkamp, gelegen in de 12 maden, strekkende van den Aemstel totaan de Sloter Scinkel toe.

1426 - Lees verder...

1426

12-08-1426. Hertog Philips van Bourgondië neemt de Regulieren in zijne hoede, gelastende hen in het bezit van hunne goederen te handhaven, opdat zij die in rust en vrede mogen gebruiken.

1426 - Lees verder...

1426

00-00-1426. De hulp, die de Stichtse vrouwen Jacoba hebben bewezen, geeft gelegenheid, dat Hertog Philips alle toevoer naar Utrecht en het Sticht, te Amsterdam en door gans Amstelland en Gooiland, doet verbieden.

1426 - Lees verder...

1428

05-06-1428. Voor Taems Jansz. en Claes Jacobsz., Schepenen in Nyer-Aemstel, verkoopt Meint Timansz, aan het Oude Nonnen convent de beterschap van drie akkers land aldaar, bij het Korte Loopveld,

1428 - Lees verder...

1428

08-07-1428. Voor Thaems Jansz. en Claes Jacobsz., schepenen in Nyer-Aemstel, scheldt Willem Thaemsz. kwijt aan het S. Petersgilde tot behoef van het Gasthuis en de Kapel, een made lands in Willem van der Moelens-land, gelegen bij het Reguliersklooster.

1428 - Lees verder...

1428

13-12-1428. Voor Schepenen in Amsterdam, scheldt Claes Meeusz. van Aemstelreveen kwijt aan het Nieuwe Nonnen convent alzulke kleinodiën en geld, als Ermgert zijn echte zuster, in dit convent heeft meegebracht en hem zijn aanbestorven.

1428 - Lees verder...

1428

15-12-1428. 15 December. Voor Claes Willemsz. van Thamen en Andries Gherijtsz., Schepenen in Nyer-Aemstel, verkoopt Claes Meelis aan Jan, Heyne Goetscalxz. 6 maden lands gelegen bij de Bancken en het Banckenmeer.

1428 - Lees verder...

1428

18-12-1428. Voor Claes Willemsz. van Thamen en Andries Gherijtsz., Schepenen in Nyer-Aemstel, verkoopt Jan Heyne Goetsscalxz. aan Wouter Dircxz, 6 maden lands, gelegen tusschen de Bancken en de Banckenmeer, die hij van Claes Meeus gekocht heeft.

1428 - Lees verder...

1429

03-01-1429. Voor Thaems Jansz. en Claes Jacobsz., Schepenen in Nyer-Aemstel, verklaart Claes Meeusz., dat hij heeft land met het convent van de Oude Nonnen in Amstelredam; welk land gelegen is in Nyer-Aemstel, tusschen het weertgen aan de Bancken en Vrouwenweer;

1429 - Lees verder...

1429

17-04-1429. Voor Dirc Hagen en Ment Ledigenz., Schepenen in Nyer-Aemstel, scheldt Jan Ledige, Claes Herenz., aan het Oude Nonnen convent kwijt een halven akker lands min 1/16 aldaar in Jan Ymmense-sate, daar Willem, Jan Yrnmensoensz. nu woont.

1429 - Lees verder...

1429

24-05-1429. Voor Jan Woutersz. en Claes Ruysschenz., Schepenen in Nyer-Aemstel, verkoopen de broeders Dirck, Jan en Ghijsebrecht Thaemsz. aan Ghijsebrecht Claesz. 3 maden lands aldaar.

1429 - Lees verder...

1429

24-10-1429. Broeder Pouwels, prior, en het gemeene convent van de Regulieren S. Jans Evangeliste, verkoopen aan het Oude Nonnen convent een morgen lands te Ouderkerk in Oude Jan Bettebsaet, dat zij gekocht hebben van Gheryt die Rode Jansz.

1429 - Lees verder...

Share |