Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1426

00-00-1426. De hulp, die de Stichtse vrouwen Jacoba hebben bewezen, geeft gelegenheid, dat Hertog Philips alle toevoer naar Utrecht en het Sticht, te Amsterdam en door gans Amstelland en Gooiland, doet verbieden.

De hulp, die de Stichtse vrouwen Jacoba hebben bewezen, geeft gelegenheid, dat Hertog Philips allen toevoer naar Utrecht en het Sticht, te Amsterdam en door gansch Amstelland en Gooiland, doet verbieden.

6 October.
Hertog Philips van Bourgondië ontbieden, ende bevelen U onzen Bailiuwen van Aemsterlant, van Waterlant, van Muyden, ende van Goylant; ende onzen getrouwen Burgermeijsteren, Scepenen, ende Rade van Aemsterdam, van Nairden, van Weesp, ende van Muyden, dat ghij sonder vertree van onser wegen openbairlic doet gebieden, ende condigen enen ygeliken over al in uwen bedriven, dat nyement enigerhande provande, off goede en voere, noch en doe voeren 't Utrecht, of inden Gestichte dair omtrent, dair sy der stadt te baten, of te staden comen soude mogen; want wairt dat yement daren boven dede, ende enige goede, of provande darwairt voeren woude, so wie die keert, ende van onser wegen aentast, die sal die goede half hebben, ende onze Bailiu, of Scout, dair 't onder geschiet, sal die ander helft aentasten, ende houden, tot onser behoef. om ons goede rekeninge dair af te doen, als behoirlic is. Duerende tot onzen wederseggen. In oirconde enz.

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |