Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections
U bent hier: Home / Documenten / Samenvattingen / 1400-1499 / Tijdvak 1450-1459

Tijdvak 1450-1459

1451

17-05-1451. Voor Schepenen te Amsterdam verkoopt Goesen Dircxs. aan Jan Ysbrantsz., als voogd van het O. Nonnen-convent, 9 maden lands achter den Damme, .....

1451 - Lees verder...

1451

00-00-1451. De Pastoor van Amstelveen beweert, dat de broeders van het Karthuizerklooster buiten Amsterdam, onder zijn gezag behooren, ..........

1451 - Lees verder...

1452

13-01-1452. Broeder Claes, prior der Canoniken Regulieren van S. Johans evangeliste te Nyer-Aemstel, verkoopt aan Albrecht Ghijsbersz. een huis en erf met twee schuren aan de Kercsijde over de oude graft, naast de Scuttersdoelen.

1452 - Lees verder...

1452

00-00-1452. De Regering van Amsterdam klaagt aan den Hertog dat ze geen belastingen kan heffen op wijn en bier die net buiten de stad wordt getapt en gedronken. Zij verzoekt den Hertog er in te voorzien ten voordeele van de stadskas.

1452 - Lees verder...

1452

30-08-1452. Hertog Philips beveelt, dat tot op een vierendeel van eene mijl buiten Aemstelredam geen bier ot wijn mag getapt of gedronken worden, dan met betaling van het gewone recht der accijnzen.

1452 - Lees verder...

1453

16-09-1453. Voor Schepenen in Nyer-Amstele, verkoopt Jacob Ruusch van HairZem aan Jacob Graewe, drie maden land in Amsterveen, naast het S. Clara Klooster-land, ......

1453 - Lees verder...

1453

10-11-1453. Voor Schepenen in Nyer-Amstel, verkoopt Dien, Jacop Heynricz. wed., met Heynric Jacobz., haar voogd, aan Jacop Ruusskenz. een pachtbrief ....., staande op een huizinge en op landen van Gheryt, Jacop Janszoenss.....

1453 - Lees verder...

1454

17-04-1454. Rudolph van Diepholtz, Bisschop van Utrecht, schenkt aan de Regulieren voor altijd de vrijheid, om hun klooster, kerk en koor te vergrooten en de altaren te vermeerderen.

1454 - Lees verder...

1455

24-09-1455. Voor Schepenen in Nyer-Amstele, verkoopt Claes Boen aan Peter Boen drie campen lands, gerekend voor 5 morgen en 2 hont aldaar, van den Amstel af - zonder dijkweg en wetering - doch met dijk- en sluisgeld.

1455 - Lees verder...

1455

25-12-1455. Voor Schepenen te Amsterdam, verkoopt Jacob, jonge Jacobsz. aan Dirc Petersz. een akker lands in Nyer-Aemstel.

1455 - Lees verder...

1456

15-06-1456. Voor Schepenen in Nyer-Amstele, verkoopt Simon Reijnersz. aan de zusters van het S. Ceciliën-convent te Aemstelredamme, 4 maden lands achter den Dam, 11/2 made in Willem Gerrtsz-land en een made in Jan Oeterts-land.

1456 - Lees verder...

1456

00-00-1456. Frater Jacobus Simonis is prior van het Reguliersklooster.

1456 - Lees verder...

1459

20-03-1459. Voor Schepenen in Nyer-Amstel, scheldt Jan Ysbrantsz. aan het O. Nonnen-convent te Aemstelredamme kwijt, alle brieven die hij heeft van Jelis Heynricz. en van Symon Abben wyf en haar kinderen, op 3¾ akker lands, .........

1459 - Lees verder...

1459

02-06-1459. Graaf Philips ordonneert, dat voortaan een van de burgemeesteren van Amsterdamme, een van de oud-schepenen aldaar en de prior der Karthuizers mede zullen keuren en schouwen de dijkage, gelegen ter plaatse, waar eertijds eene sluis, geheeten Costverloren, lag bij het klooster der Karthuizers van Amsterdamme.....

1459 - Lees verder...

1459

27-11-1459. Voor schepenen in Nywer-Amstel verkoopt Geryt Jansz. aan het O. Nonnen-convent, verschillende landen achter den Damme.

1459 - Lees verder...

1459

27-11-1459. Voor schepenen te Amsterdam, verklaart, Geryt Jansz. dat het O. Nonnenconvent mogelijke schade, in zake den koop van landen achter den Damme, zal mogen verhalen .....dien Geryt sprekende heeft op Jan Danckertsz.' huis en erf op het Water, ......

1459 - Lees verder...

Share |