Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1452

00-00-1452. De Regering van Amsterdam klaagt aan den Hertog dat ze geen belastingen kan heffen op wijn en bier die net buiten de stad wordt getapt en gedronken. Zij verzoekt den Hertog er in te voorzien ten voordeele van de stadskas.

De Regeering van Amsterdam klaagt aan den Hertog: "Wij hebben geen andere inkomsten om ons aandeel in Uwe beden en om onze lasten van renten en schulden te betalen, als onze excijsen. Onze beste zijn die op wijn en bier, en hierin wordt de Stad benadeeld. Onze stadsvrijheid strekt niet wijd, en zoo wordt, recht voor de poorten, maar even buiten de Vrijheid, wijn en bier getapt en gedronken, zonder dat er de stad excijs van ontvangt, en de jongelui gaan dáár liever drinken dan in de stad, omdat de drank er goedkooper is." Zij verzoekt den Hertog er in te voorzien ten voordeele van de stadskas. En hij voorziet er in.

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |