Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections
U bent hier: Home / Documenten / Samenvattingen / 1400-1499 / Tijdvak 1440-1449

Tijdvak 1440-1449

1440

27-11-1440. Voor Ghael Timansz. en Dirc Godevertsz., Schepenen in Nier-Aemstel, verkoopen Griet, Willem Gheriits e.a....... aan Jan Heincsz. 4 vrije akkers land aldaar, ....

1440 - Lees verder...

1440

00-00-1440. Vanwege dagelijkse schade door kapers aan koopvaarders geeft de Hertog de Baljuw van Amstelland en de Schout van Amsterdam bevel, schepen uit te rusten om op de kapers jacht te maken..........

1440 - Lees verder...

1441

04-02-1441. Voor Schepenen te Amsterdam verkoopt Jan, Wouter Claeszoensz. aan heer Nyclaes Fekerdeysz. van Muden, priester, 2 maden lands als deel van 8 maden in Nyer-Aemstel, van den Aemstel tot de Weteringe, met Heyn Zael als medeborg.

1441 - Lees verder...

1441

07-08-1441. Voor Godevaert Velmansz. en Aelbert Dircxz. Schepenen in Nyer-Aemstele, verklaren Ryke, Heynric Peterssoensz, e.a...... gehuurd hebben tot ewelike pacht jegens Jan Scout Aerntsz. .... 6 akker lands in Aemsterveen, om 8 g.g. Wilh. holl. scilden, - onder voorwaarde, etc. ...

1441 - Lees verder...

1441

00-00-1441. Frater Nicolaus Papius is prior van het Reguliersklooster.

1441 - Lees verder...

1441

00-00-1441. Dirc Pieter Truden verklaart: ic kome ende tughe dat die Regulieren dat corte Loopvelt niet maken of houden sullen, maar dat lange Loopvelt sullen si voor de helft maken.

1441 - Lees verder...

1442

18-01-1442. Voor Schepenen te Amsterdam verkoopt, heer Jan Albertsz., priester, met Jan Beth Willernsz, zijn mondbair, aan Dirc Peter Claessoensz., de helft van een akker lands in Nyer-Aemstel, met Jan Beth als medeborg.

1442 - Lees verder...

1442

04-12-1442. Voor .... Schepenen in Nier-Aemstele, verklaart Frederic Peters schuldig te zijn aan Geertruut Heinriic Woutersz. wed., een nobel van 2 Wilh. scild,......; en deze lijfpacht is staande op een vrijen akker, gelegen aan die Banken en het Bankenmeer

1442 - Lees verder...

1442

00-00-1442. Gijsbrecht van Vinnen, Heer van Noordeloos, een Hoeksgezind edelman, is Baljuw van Amstelland en Waterland.

1442 - Lees verder...

1443

27-07-1443. Over de grenzen van het kloostergebied der Regulieren.

1443 - Lees verder...

1443

31-12-1443. Jan Jan Heynensoensz. verkoopt aan Willam Claes Tymansz. 9 1/4 akkers lands en dat huis daarop, in Aemsterveen....

1443 - Lees verder...

1443

00-00-1443. Frater Johannes de Velsen is prior van het Reguliersklooster.

1443 - Lees verder...

1444

31-01-1444. Commissarissen des Stadhouders, de baljuwen van Amstelland en Gooiland, Gijsbrecht van Vianen en Lodewijk van Montfoort, verschijnen in Amsterdam om het gerecht te vernieuwen.

1444 - Lees verder...

1444

26-08-1444. Voor Schepenen in Nyer-Aemstel, verkoopt heer Jan Albertsz., priester, met Heyn Zael, zijn mondbair, aan S. Peters Kapel en Gasthuis, te Amsterdam, drie akkers lands aldaar....

1444 - Lees verder...

1444

27-08-1444. Voor Schepenen te Amsterdam stelt heer Jan Albertsz., priester, met Heyn Zael, zijn mondbair, voor den verkoop aan S. Peters Kapel en Gasthuis van drie akkers land in Nyer-Aemstel...

1444 - Lees verder...

1444

03-11-1444. Voor Schepenen in Nyer-Aemstel, verkoopt Meynt Ledighens. aan Peter Boen, 6 maden lands in Ouder-Aemstel, over den Aemstel gelegen.

1444 - Lees verder...

1445

07-01-1445. Voor Schepenen in Nyer-Aemstel, scheldt de jonge Jan, Albert Berenzoensz. kwijt aan Peter Boen 4 morgen lands min een hont, gelegen te Oeterwaal in Lamberts-weer, te zamen 14 hont - tot den Aemstel toe.....

1445 - Lees verder...

1445

07-12-1445. Voor Schepenen in Nyer-Aemstel, verkopen Willem die Witte, Jacob Wittenz. en Geertruid, Jacob die Witte Jacobsz. wed., .....gesamenderhand aan Claese Claes Heynenz, dochter ....jaarlijkse renten, .....op twee akkers land, in Dirc Noirts-sate.

1445 - Lees verder...

1447

21-07-1447. Voor Schepenen in Nyer-Aemstel scheldt Aechte, Albert Peter Borstz. dr., professyde zuster in het S. Clara convent in Grymenesse te Aemstelredamme, ....., aan de mater van het genoemde convent een vrijen eigendom van 2 1/3 akker lands te N.-Aemstel,....

1447 - Lees verder...

1447

11-09-1447. Henrich van Borselen, Heer van der Veere, geeft, als collator der kerk van Aemstelreveen, vergunning aan Reyner Struys, pastoor dier kerk, om vier maden lands, liggende in Aelsmerbanne in Sciphol, te verkoepen ....

1447 - Lees verder...

Share |