Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections
U bent hier: Home / Documenten / Samenvattingen / 1400-1499 / Tijdvak 1480-1489

Tijdvak 1480-1489

1480

8 februari 1480. Voor schepenen in Nuwer-Aemstel verkoopt Wouter Jan Willemzoensz. aan het Oude Nonnen-convent te Aemstelredam 2 min ⅛ akker land in Aemstelreveen........

1480 - Lees verder...

1480

17 Maart 1480. Voor Schepenen in Niewer- Aemstel, verkoopt Pieter Jansz. aan het Oude Nonnen-convent in Aemstelredam een stuk land in Aemstelreveen, ......

1480 - Lees verder...

1481

21-02-1481. Voor Schepenen in Nuwer-Aemstel, verkoopt Jacob Janz. aan het S., Pieters Gasthuis 1 g. g. oud vr. schilt, jaarlijkscbe pacht op het huis van Gheryt, Jakob Janzoensz., zijn land en al zijn goederen.

1481 - Lees verder...

1482

00-00-1482. In het Reguliersklooster hebben vredesonderhandelingen plaats tusschen de Utrechtschen en Amsterdam, welke onderhandelingen vruchteloos blijven.

1482 - Lees verder...

1482

15-04-1482. Voor Schepenen in Nyewer-Aemstel, verkoopt Dirc Jansz. de olieslager van Beverwijck aan het Oude Nonnen-convent 1 1/3 van de helft van een akker lands in Aemstelreveen .............

1482 - Lees verder...

1482

14-05-1482. Voor Schepenen in Beverwijck, verkoopt Dirc Jansz. aan het Oude Nonnen-convent te Amstelredam, land in Aemstelveen, onder verband van al zijn goederen.

1482 - Lees verder...

1482

00-00-1482. Frater Rudolphus Jacobi is prior van het Reguliersklooster.

1482 - Lees verder...

1483

05-06-1483. Peter Jan Harincxsoen bekent schuldig te wezen aan Ghijsbrecht Jacopsoen eene eeuwige pacht van twaalf gouden Wilhelmus schilden en een oortje, staande op een land in den ban van Nieuwer-Amstel.

1483 - Lees verder...

1484

01-09-1484. Weyn Ghysbrechtsdr., ministerse, en gemeene zusteren van S. Claren in de Grimmenesse, verkoopen aan het S. Pieters Gasthuis 2 1/3 akker lands in Nyer-Amstel.

1484 - Lees verder...

1485

27-11-1485. Voor Schepenen in Nywer-Aemstel geven Jacob Symonz. en Claes Heinric over aan het Nieuwe Nonnen-convent te Amstelredam. een ouden g. eng. nobel, met een Schepenhrief op twee akkers land in Aemsterveen .....

1485 - Lees verder...

1486

20-12-1486. Ter liefte,... des gemeene gerechts der stede van Amstelredamme wordt door Schepenen van Nieuwer-Amstel het Langhe Loepvelt opnieuw opgemeten, omdat er bij de vorige verstoeling onregelmatigheden hadden plaats gehad, ......

1486 - Lees verder...

1487

20-03-1487. Voor Schepenen van Nywer-Amstel, verkoopt Pieter Ysbrantsz. aan het S. Pieters Gasthuis te Amstelredamme een akker lands aldaar, gelegen in Jan Hillesz.weer.

1487 - Lees verder...

1487

09-10-1487. Voor Schepenen in Niwer-Aemstel, verkoopt Peter Dirckz. aan het. S. Peters Gasthuis te Aemstelredam een halven akker lands, tot Meerhuizen gelegen.

1487 - Lees verder...

1487

00-00-1487. Wolfert VI van Borselen, Ambachtsheer van Nieuwer-Amstel, overlijdt.... Hij laat twee dochters na, van welke de jongste Margaretha Nieuwer-Amstel erft.....

1487 - Lees verder...

1488

20-03-1488. Gheertruydt Fekerdey, priorinne van het O.Nonnen convent, scheldt kwijt aan de overmans van S. Pieters Gasthuis,... een rentebrief........op 3 akkers land in Amsterveen........

1488 - Lees verder...

1488

04-05-1488. Voor Schepenen in Niwer-Amstel, verkoopt Cornelis Volpertsz. aan ....de overmans van het S. Peters Gasthuis, een halve sate lands,....strekkende van de Wetering tot aan de oude landscheidinge toe....

1488 - Lees verder...

1489

05-02-1489. Amsterdam verkrijgt van Maximiliaan tegen betaling het recht om de baljuw van Amstelland en Waterland te mogen benoemen. ....

1489 - Lees verder...

1489

06-02-1489. Maximiliaan verleent aan Amsteredamme de vrijheid, om buiten deze stad nog duizend roeden verder, dan de bepaalde grenzen der stedelijke vrijheid van honderd roeden, te mogen bannen en de bannelingen .... die zich hier ophouden, te vatten.

1489 - Lees verder...

Share |