Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1486

20-12-1486. Ter liefte,... des gemeene gerechts der stede van Amstelredamme wordt door Schepenen van Nieuwer-Amstel het Langhe Loepvelt opnieuw opgemeten, omdat er bij de vorige verstoeling onregelmatigheden hadden plaats gehad, ......

20 December. Ter liefte, vermaninge ende nairstige begeeren des gemeene gerechts der stede van Amstelredamme wordt door Volpert Andrieszoon, schout en Dirck Claesz. van Graft en Jan Pijl Zwitterszoon, Schepenen van Nieuwer-Amstel het Langhe Loepvelt opnieuw opgemeten, omdat er bij de vorige verstoeling onregelmatigheden hadden plaats gehad, waardoor het gebeurde, dat eenighe die daer Zant hadden, geen loepvelt maecten, ende eenighe andere te veel en oic eenighe te luttel loopvelts. Voortaan zal een ieder zooveel van het Loopveld maken en onderhouden als hij daaraan in de breedte ackeren bezat; ter afscheiding zal hij elke heele of halve hoeve een paal geslagen worden. Blijkens deze overeenkomst liggen er aan het Lange Loopveld negen heele en vier halve hoeven. Afschrift op papier, waarvan het origineel voorzien was met de zegels van den schout en de twee schepenen ter Nier-Amstele, en dat der stad. Int jaer ons Heeren duysent vierhondert zes ende tachtich upten twintichsten dach in Decembri.

Het Lange of Groote Loopveld, ook wel bekend onder den naam van Ouderkerkerlaan, strekt van den Amsteldijk tot den Veendijk of Amstelveenschen weg bij het dorp zelf. Deze weg of laan vormt dus de Zuidelijke waterkeering van dat gedeelte der Heerlijkheid, waarvan de gronden nagenoeg alle aan Amsterdamsche kloosters en poorters in eigendom behoorden. De verstoeling is geschied ten overstaan van vele goede mannen, poorters van Amsterdam, waaronder Jan Banninck, en buurlieden van Amstelveen. Van een bevel of toestemming van den eigenaar der Heerlijkheid tot deze handeling wordt geen melding gemaakt.

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |