Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections
U bent hier: Home / Documenten / Samenvattingen / 1300-1399 / Tijdvak 1300-1309

Tijdvak 1300-1309

1300

00-00-1300. Nu het Staatkundig en Kerkelijk bestuur over deze streken in handen is van Bisschop Guy blijkt de splitsing van Amstelland in Ouder- en Nieuwer-Amstel volgens de rekeningen van Barend van Dorenweerde en van den Rentmeester des Graven een voldongen feit.

1300 - Lees verder...

1300

21-05-1300. Graaf Jan II brengt 21 Mei eene tijdelijke scheiding in de staatkundige eenheid van Amstelland en Waterland, door aan zijn broeder Guy "de heerscappiën van Amsterlant" op te dragen met uitzondering van het Reigersbosch.

1300 - Lees verder...

1301

00-00-1301. Guy wordt - waarschijnlijk in Juli - gekozen tot Bisschop van Utrecht. Blijft echter Heer van Amstelland.

1301 - Lees verder...

1301

04-07-1301. De Bisschop Willem II Berthout sneuvelt op de Hoogewoerd buiten Utrecht, na een inval te hebben gedaan in Amstelland, hetwelk hij met geweld, wederom aan Utrecht had zoeken te brengen.

1301 - Lees verder...

1303

00-00-1303. Heer Claes Persijn, Ridder, zegelt met een schild gefaast van zes stukken, het 1e, 3e en 5e beladen met 4, 3 en 2 "flanguis" of zoogenaamd kleine St. Andries-kruisjes. Uit dit wapen is ons gemeentewapen ontstaan.

1303 - Lees verder...

1303

31-05-1303. Gysebrecht Bot van der Eme belooft den Heer van Amstel, en dien van Woerden, Gerard van Velsen, enz. en hunne nakomelingen uit den lande te helpen houden en Jan, Graaf van Henegouwen, van Holland enz. getrouwelijk te zullen dienen.

1303 - Lees verder...

1303

31-05-1303. Diederick, Heeren Symons zoon van Teylinghen, belooft den Heer van Amstel, en dien van Woerden, Gerard van Velsen, enz. en hunne nakomelingen uit den lande te helpen houden en Jan, Graaf van Henegouwen, van Holland enz. getrouwelijk te zullen dienen.

1303 - Lees verder...

1303

04-06-1303. Jan en Gysbrecht van Toloysen beloven den Graaf te dienen met 30 mannen en de Heeren van Amstel, Woerden en Velsen en hunne nakomelingen uit den lande te houden.

1303 - Lees verder...

1303

28-06-1303. Herman Bokel, Gysbrechtszoon, belooft de Heeren van Amstel, Woerden en Velsen en hunne nakomelingen uit den lande te houden en den Graaf, getrouwelijk te zullen dienen, op verbeurte van lijf en goed.

1303 - Lees verder...

1304

00-08-1304. Willem III wordt Graaf van Holland.

1304 - Lees verder...

1305

00-08-1305. Bisschop Guy verlaat de Vlaamsche gevangenis, waarin hij omtrent 1½ jaar heeft gezucht.

1305 - Lees verder...

1305

07-11- 1305. Barend of Bernd van den Dorenweerde wordt Baljuw van Amstelland en Gooiland. Blijft zulks tot 1307.

1305 - Lees verder...

1306

00-03-1306. Guy geeft zijn neef, Graaf Willem IIl van Holland, een brief, waarin hij erkent, de landen van Aemstel, Woerden, enz. die Graaf Jan II hem, eer hij Bisschop werd, gegeven had tot zijne "coste ende teringhe," niet langer te mogen houden dan Graaf Willem goedvond.

1306 - Lees verder...

1307

00-00-1307. In Grafelijke rekeningen worden afzonderlijk geboekt de drie buurtschappen van Nieuwer-Amstel: Ro(e)mersdorp, Middeldorp en Smedeman.

1307 - Lees verder...

1307

08-12(?)-1307. De Bisschop van Utrecht bevestigt, als Heer van Amstelland, de dijkrechten aldaar.

1307 - Lees verder...

1308

00-00-1308. Rentmeestersrekening van de inkomsten van Amstelland

1308 - Lees verder...

1309

29-06-1309. Bisschop Guy verklaart, dat hij de Heerlijkheid van Amstel niet houdt, uit hoofde van zijn Bisdom van Utrecht, maar eeniglijk uit hoofde der gifte van zijnen broeder Graaf Jan II, hem, eer hij Bisschop van Utrecht werd, gedaan.

1309 - Lees verder...

Share |