Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1307

08-12(?)-1307. De Bisschop van Utrecht bevestigt, als Heer van Amstelland, de dijkrechten aldaar.

Vervolg tekst

"Wij, Gayen, bij der genaden Gods Bisschop tot Utrecht, doen cont allen luyden, dat wy vernomen hebben in der waerheyt, dat men alle dyc-rechte op ten see-dyk plach te berechten, ende nergens elders; also als 't van outs gelegen heeft. Ende om dat wy willen, dat dit vast ende geduerich staande blyven sal, so hebben wy desen brief met onsen segele besegelt. Gegeven in 't jaer ons Heeren MCCC ende VII op onser 'liever Vrouwendach, verholenderborst."

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |