Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections
U bent hier: Home / Documenten / Samenvattingen / 1400-1499 / Tijdvak 1460-1469

Tijdvak 1460-1469

1460

16-01-1460. Voor Schepenen in Nywer-Amstel, verklaart Volpert Gheritsz. schuldig te wezen aan Pieter Willemsz., 1 Wilh. scild, tot ewelike pacht jaarlijks op 7 maden lands, van de Weteringe tot aan die lantscheijding................

1460 - Lees verder...

1460

20-03-1460. Voor Schepenen te Amsterdam, verkoopt Geertruyt, Dirc Jansz. dr., mater en ministeresse van het S. Claren-convent, ..... aan het oude Gasthuis van den H. Geest, 1½ made lands, van den Aemstele tot de Weteringe.

1460 - Lees verder...

1460

23-06-1460. Voor Schepenen in Nijer-Amstele verkoopen Dirc Lysen en Ghysbert Wormboutsz. aan Andries Willemsz. 1½ made lands achter den Dam gelegen aan de Wetering, ....... naast Peter Posschen-land.

1460 - Lees verder...

1461

00-00-1461. David van Bourgondië, Bisschop van Utrecht, zendt twee Utrechtsche Kanunniken ..... om het Reguliersklooster te bezoeken en de tucht aldaar, zoo noodig, te verbeteren. De Regulieren ....... weigeren den toegang aan de bezoekers.

1461 - Lees verder...

1461

29-06-1461. De Bisschop verklaart voor zich en zijne opvolgers de Regulieren te Nieuwer-Amstel vrij van het gewone kerkelijke bezoek.........

1461 - Lees verder...

1461

10-09-1461. Heynric van Boerssel (Borselen), ....... gunt aan het O. Nonnen-convent te Aemsterdam voor zich en zijn nakomelingen, over al het land, ...... in Aemsterveen aan het Nieuwe Meer, het visch- en vogel recht.

1461 - Lees verder...

1462

20-02-1461. Voor schepenen in Nyer-Amstel, verkoopt Peter Boen aan het O. Nonnen convent te Amstelredam 18 hont lands in Oternwael, in Raskersweer,

1462 - Lees verder...

1463

10-01-1463. Voor schepenen van Nyer-Amstele, verkoopt Kathrijn Jansdr., mater van het S. Oeciliën convent, met Andries Willemsz., haar voogd, aan het O. Nonnen convent verschillende landen, achter den Dam.

1463 - Lees verder...

1463

10-01-1463. Voor schepenen van Nieuwer-Amstel, verkoopt Andries Willemsz. aan het. O. Nonnen- convent 1½ made lands, achter den Dam aan de Weteringe, die hij gekocht heeft van Dirc Lysen en Ghysbert Warmboutsz.

1463 - Lees verder...

1463

13-10-1463. Voor schepenen te Amsterdam, verkoopt Simon Petersz. van der Woude met jonge Jan Willemsz. van der Graft, zijn voogd, aan Dieduwe, Willem van der Graften dr. 8¼ maden lands, - achter die Damme, ......

1463 - Lees verder...

1464

13-12-1464. Voor schepenen in Nywer-Amstel, verklaart Volpert Gherytz. schuldig te zijn aan Jan Outgherz. 3 Rijnsche guldens van 20 stuwers, jaarlijksche renten en pacht, .... staande op de hele sate lands, .......

1464 - Lees verder...

1468

26-11-1468. Voor schepenen te Amsterdam, verkoopt Dirc Petersz. aan het Oude Gast-huis van den H. Geest ¾ van een stuk land, bij de Reguliers aan den Amsteldijk gelegen, .......

1468 - Lees verder...

1469

20-01-1469. Voor Schepenen in Nyer-Amstel, verklaart Volpert Gerijtsz., dat hij vertegen en verscheyden is van Cornelis, zijn kind, en hem heeft bewijst voor zijns moeders erve de helft, bestaande uit land bij de Wetering ......

1469 - Lees verder...

1469

20-04-1469. Voor Schepenen in Nywer-Aemstel, scheldt Jan Outgherz. kwijt aan het S. Pieters Gasthuis een pachtbrief van 3 rijnsse gulden 's jaars tot zijn lijf, sprekende op Volpert Gherytsz.-sate lands aldaar.

1469 - Lees verder...

Share |