Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections
U bent hier: Home / Documenten / Transcripties / 05-05-1334 Transcriptie oorkonde

05-05-1334 Transcriptie oorkonde

Graaf Willem III (1304-1337)

Guill(elmu)s ha(n)nonie holl(andie) comes ac d(omi)n(u)s frizie, uniu(er)sis p(rese)ntia visuris notu(m) facim(us), q(uod) nos ecc(les)iam p(ar)rochialem de aemstelreda(m)me p(er) se diuisam et sepa(ra)ta(m) ab ecc(lesi)is de oudeaemstel et niewe aemstel vacante(m) ad p(rese)ns p(er) morte(m) [1] s(eu) lib(er)am resignat(i)o(n)em m(a)g(ist)ri johannis de ratighe(n) vltimi r(e)c(t)oris eiusdem waltero de dronghele filio quonda(m) d(omi)ni johannis de dronghele p(ro)pt(er) deu(m) pure et in elimosina(m) [2] (con)tulim(us) et co(n)ferim(us) p(er) p(rese)ntes supplican(tes) vobis ven(er)a(bi)li viro d(omi)no archid(iacono) loci eiusde(m) quatin(us) ip(su)m ad d(i)c(t)am ecc(les)iam admittatis et r(e)c(t)orem instituatis in eade(m) solempnitatib(us) adhibitis in talib(us) fieri co(n)suetis. 

In cui(us) rei testimoniu(m) l(ite)ris p(rese)ntib(us) sigillu(m) n(ost)r(u)m duxim(us) appone(n)d(um). Datu(m) in querceto f(er)ia qui(n)ta post festum b(ea)to(rum) philippi et iacobi ap(osto)lo(rum) anno d(omi)ni MCCC t(ri)cesimo quarto. 


‘Wij, Willem, graaf van Henegouwen en Holland en heer van Friesland, delen aan allen die deze akte zullen zien, mede dat wij de parochiekerk van Aemstelredamme, op zich gescheiden en onafhankelijk van de kerken van Oude Aemstel en Niewe Aemstel, en op dit moment vacant na de dood of de vrijwillige afstand van meester Johannes de Ratinghen, de laatste rector ervan, aan Walter de Dronghele, zoon van wijlen Johannes de Dronghele, vanwege God zuiver en tot aalmoes hebben overgedragen en overdragen met deze brief, waarbij wij ernstig vragen aan u, eerbiedwaardige heer aartsdiaken van dezelfde plaats, dat u hem toelaat tot genoemde kerk en als rector installeert met dezelfde plechtigheden die u bij deze gelegenheid ook anders viert. 

Tot getuigenis hiervan hebben wij geoordeeld aan deze brief ons zegel te moeten bevestigen. Gegeven te Le Quesnoy op de vijfde dag na het feest van de apostelen Philippus en Jacobus (5 mei) in het jaar 1334.’ 

(Transcriptie en vertaling door Michiel Verweij, Leuven)

http://resolveuid/13154f5b868242109d34288a4867d054[1] Van der Loos, ‘Kerkgeschiedenis’, p. 24, heeft hier: meram, welke lezing ook wordt gevonden in F. van Mieris, Groot charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland, II (Leyden: Pieter vander Eyk, 1754, p. 562. De lezing van de oorspronkelijke akte is evenwel duidelijk morte(m)

[2] De kopiist heeft hier een fout gemaakt. De formule zou moeten luiden: pure simplicit(er) propt(er) deu(m) et in puram elimosina(m) ‘zuiver, eenvoudig, vanwege God en tot zuivere aalmoes’, zoals in de voorgaande akte d.d. Amiens, 17 augustus 1334 betreffende de benoeming van Johannes zoon van Ghiselbertus zoon van Jacobssone tot rector van de kerk van Oude Amstel (Outhaemstel). Deze akte staat op hetzelfde blad als die voor Amsterdam. Cf. Van der Laan, Oorkondenboek, pp. 41-42, nr. 31; tekst ook op https://resources.huygens.knaw.nl/registershollandsegrafelijkheid/oorkonde/AW_117.  

Share |