Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1444

31-01-1444. Commissarissen des Stadhouders, de baljuwen van Amstelland en Gooiland, Gijsbrecht van Vianen en Lodewijk van Montfoort, verschijnen in Amsterdam om het gerecht te vernieuwen.

31 Januari. Verschijnen te Amsterdam, de Commissarissen des Stadhouders om het Gerecht te vernieuwen. Het zijn de Baljuwen van Arnstelland en Gooiland, Gijsbrecht van Vianen en Lodewijk van Montfoort, wien, zoo het schijnt, als secretaris is toegevoegd, Gerrit uten Hage. Zij nemen hun intrek bij Laurens Hermanszoon, een Hoekschgezinde.

Alzo die heere van Lallaing, gouvererner (gouverneur) van mijns genadichs heeren wegen van Bourgongne, gecommittert ten saken van Hollant, gemaict hadde Commissarize heren Lodewijc van Montfoirde ende heeren Ghijsbrecht van Vyanen, beyde rade ende officyers mijns voirsz, genadichs heren, ridderen, - om up Onser Liever Vrouwen avont ende dach purificacio lestgeleden te vernuwen, 't Rechte van der stede van Amstelredam, twielc men jairlix, upten selven Onser Vrouwen avont die burgermeysters, ende dach die scepenen, geplegen heeft te versetten ende te vernuwen in dusdaniger manieren, luidt de aanhef van het verslag der Oommissarissen, geregistreerd in het zevende memoriaal van Rosa .

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |