Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1423

27-07-1423. Hertog Jan maakt een nieuwe verordening op het onderhoud van den Diemerdijk.

27 Juli.
Hertog Jan maakt een nieuwe verordening op het onderhoud van den Diemerdijk.
Het slot luidt: Ontbieden hieromme ende bevelen onsen Balliu van Amsterlant, ende onsen Schout van Diemen, die nu zijn of naemaels toeeen sullen, dat sij onsen goede luijden voorz. in allen voorgheroerden puncten ende rechten van onsen wege houden, stijven ende stercken tegens eenen iegelijcken, die hem daer aen hinderen, letten of eenige wederstandigheijt doen wouden, sonder meer gebodts van ons of van onsen naekomelingen daar af te verbeijden.

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |