Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1415

24-02-1415. Het Kapittel van de Heilige Maria in den Hage staat aan de regering van Amsterdam af, alle renten en inkomsten, baten en giften, aan de kapel en de Heilige Weg vanwege de slechte staat van onderhoud.


24 Februari.
Het Kapittel van de Heilige Maria in den Hage, overwegende, dat de Kapel, genaamd de Heylige Stede, en de Heylige Wech te Aemsterdamme in een' zeer slechten staat verkeeren en niet dan met groote kosten kunnen hersteld worden, staat aan de regeering van Amsterdam af, alle renten en inkomsten, baten en giften, aan de kapel en den weg toebehoorende. De stadsregeering neemt op zich om voor het herstel en onderhoud van de Heylige Stede en den Heyligen Wech te zorgen, met belofte tevens, van alle jaren op Kerstdag een mark fijn zilver te zullen geven aan het Kapittel in den Hage, tot vergoeding der bijzondere schade.
Datum in Haga anno Domini millesimo guadringentesimo guinto decime ipso die Mathie apostoli.

* = d.i. de Overtoomsche weg, zie A. Marge van Gelder, Amsterdamsche straatnamen, 1913, bladz. 100-101.

Brief op perkament met het zegel van het Haagsche Kapittel in rood was.

S0001

 

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |