Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1415

04-03-1415. Het zegel van den schepen Gys of Gijsbrecht van Aemstel vertoont het wapen van het geslacht Nieuwer-Amstel, blijkens een brief in het oud-archief van Amsterdam.

4 Maart.
Het zegel van den schepen Gys of Gijsbrecht van Aemstel vertoont het wapen van het geslacht Nieuwer-Amstel, blijkens een brief in het oud-archief van Amsterdam. Op den rand van het zegel staat te lezen: van niew ... stel. Het wapen op dit schepenzegel gelijkt niet op dat onzer gemeente (= Amstelveen), wel - immers voor zooveel de figuren betreft, want kleuren geeft het zegel niet aan, - op dat van Ouder-Amstel ; het is een schild met twee fazen, de bovenste met drie, de onderste met twee schuine kruisjes (flanguis) beladen.


De toenaam "Van Aemstel" bewijst geen afstamming uit het geslacht onzer oude Heeren.  Amstelland werd in de 14e eeuw nog Aemstel genoemd en een man, die in dat landschap was geboren of had gewoond of erf bezat, werd gezegd: "Van Aemstel," gelijk een ander "Van Muiden", "Van Legmeer", enz. Evenmin als bij de twee laatstgenoemden behoeft bij den eersten aan adeldom gedacht te worden. Een Gijs van Aemstel (Gijs uit Amstelland) was in 1345 poorter van Amsterdam, Hamaker, Rekeningen der Grafelijkheid, deel I, bladz. 432, Twaalf jaren later nog. Rekening Amstelland, 17 Nov. 1356 - 18 Nov. 1357, fol. 1 verso. In 1364 en 1365 had Gijs van Aemstel - hetzij dezelfde of een naamgenoot - land in Ouder-Amstel van de Grafelijkheid in pacht, op welk land hij vroeger gewoond had. Rekening Amstelland (j ,Juli W64 - 26 April 1366, fol. 11 en 15 verso. De familie schijnt in de 14e eeuw nog niet aanzienlijk genoeg te zijn geweest om in de regeering te komen; eerst in 1400 werd een Gijs van Aemstel schepen, en in 1418 ook een Dirk van dien naam. De schepen Gijs van Aamstel noemt zich op zijn zegel: van niew Aemstel, Het heeft er wel iets van, alsof deze Gijs, rijk en voornaam geworden, de eerzucht koestert, de stamvader van een geslacht te willen zijn, waarvoor hij den naam Nieuw-Aemstel bestemt; maar dan is die eerzucht onvoldaan gebleven, want er komen geen afstammelingen van hem op de regeeringslijst van latere tijden voor. Mogelijk heeft de dood hem te spoedig verrast; na 1419 vinden wij hem niet meer.

S0001

 

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |