Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1386

29-05-1386. Schepenen oorkonden, dat Taams Hermansz. van Duivendrecht verkoopt aan Jacob Gisetgijnsz. land in Duivendrecht.

29 mei. Schepenen oorkonden, dat Taams Hermansz. van Duivendrecht verkoopt aan Jacob Gisetgijnsz. land in Duivendrecht.

Wi Godevaert Janszoen ende Claes Heynricszoen, scepene in Aemstelredamme, orconden ende kennen, dat voer ons quam Thaems Harmanszoen van Doevendrecht ende gheliede, dat hi vercoft heeft Jacob Ghisetgijnszoen achte made lands, gheleghen in Claes Pieterszoens zate te Doevendrecht, ende Thaems voersz. gaf Jacob voerseyt van den voerghenoemde lande enen vryen eyghendoem ende ghelieder of vol enden al betaelt den lesten penning mitten eersten ende ghelovede hem dat lant te waren jaer ende dach, als men erve ende eyghen scoudich is te waren, ende alle oude brieve of te nemen. Voert gheloveden Thaems voers. ende Tatic, sijn broeder, Jacob voers. die achte made lants voers. vry te houden ende te waren van crafts, dijc ende van aelmes goede.
In orconde desen brieve bezeghelt mit onsen zeghelen. Ghegheven des dinxdaghes na sinte Urbaensdach int jaer ons Heren dusent driehondert zes ende tachtich.

S0008 - 456

 

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |