Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1382

03-09-1382. Schout en schepenen oorkonden, dat Dirk Sloeyer en Jan Willem, enerzijds, en Leide, weduwe van Pieter Scenaert, anderzijds, een boedel scheiden. De scheiding heeft betrekking op land o.a. ter Bindelmeer en tot Nuwenveen bi Dovendrecht,

1382
3 september. Schout en schepenen oorkonden, dat Dirk Sloeyer en Jan Willem, enerzijds, en Leide, weduwe van Pieter Scenaert, anderzijds, een boedel scheiden.
Wij Simon Abbe Peterssoen, scoute, Jacop Ghisetginszoen ende Meynaert die Witte Janssoen, scepene I Aemstelredamme, oirconden ende kennen, dat voir ons quamen int gherechte Dirc Sloyer ende Jan Willam, zijn zwagher, op die een zide ende Leyde die Pieter Scenaerts wijf was mit Dirc Ghibenzoen, horen mombaer, dair si mit rechte aen quam, ende mit horen vier verndelen alze Peter Janszoen, Jacob Albertszoen, Gherijt Vistgijn ende Lambert Jacobszoen op die ander zide, ende vertoghen dair mit rechte ende mit vonnisse van malcander Dirc Sloeyer ende jan Willam voirs. van Leyden voirs. ende Leyde voirs. van him weder in deser manieren ende voirwairde, dat Leyde voirs. zal hebben zevendalve morghen lants ende een vierendeel van den huze datter op staet, geleghen ter Bindelmeer ende gheheten is Groete Pieters zate, ende derhalf veertel lants geleghen tot Nuwenveen bi Dovendrecht, die Leyde voirs. an Pieter, horen man, brochte. Ende voirt so zullen Dirc Sloeyer ende Jan Willam voirs. bliven an allen andren goede, roerende ende onroerende, soe wair dattet gheleghen is joft an wat goede alzoe alzet Pieter Scenaert, hoir vader ende zweer, after hem gelaten heeft ende an scoude ende an onscoude. Ende hijrmede so wert bewijst mit rechte ende mit vonnisse, dat dit vertich stade ende vast bliven zoude na den rechte van der stede voirs.
Int oirconde dezen brieve bezegelt mit onsen zeghelen. Ghegeven des woensdaghes nae zinte Jansdach Decollacio int jaer ons Heren duzent CCC twe ende tachtich.

S0008-389

 

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |