Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1514

00-00-1514. 'T "Gat an de Heylige weg is toegedammet ende toegepaelt.' Amsterdam mag de hoogte van de dam aanpassen aan de aard van het scheepvaartverkeer. Het is het begin van de Overtoom.

'T "Gat an de Heylige weg (zie 1432, 1433 en 1434) is toegedammet ende toegepaelt. Was dat gedurende al dien tijd zoo geweest, - vraagt J. ter Gouw. Amsterdam, deel III bladz. 24 - en had Amsterdam in die afsluiting moeten berusten? - Wel mogelijk; omdat er niet alleen het Waterschapsbelang van Rijnland maar ook het tolbelang der Grafelijkheid bij betrokken was, en Amsterdam in zware boete verviel, als het eene poging deed om de afsluiting te verbreken. Zeker althans is het, dat Amsterdam thans in de afsluiting berusten en zich met eene kleine vergunning vergenoegen moet.

Op den 28sten December van dit jaar vergunnen de Hooge Heemraden van Rijnland aan de stad Amsterdam, dat zij den dam aan het eene einde zooveel verlagen mogen -als noodig is, om er met de hand kleine schuiten over te halen, die boter, melk en kaas naar de stad ter markt brengen. Maar geen grooter vaartuig, noch eenige goederen, die tolbaar zijn, mogen over den dam gebracht worden; ende stad is ook verplicht, den dam te onderhouden aan de zijde, daar hij verlaagd is, zóó dat het water behoorlijk geschut wordt.
    Oud-archief Amsterdam, L. O. 6, N. 5, stukken betreffende den Overtoom, met eene notitie en beschrijving van den korten inhoud dier stukken, 1514-1705; 'Dr. P. Scheltema, Inventaris, deel 1I, bladz. 149.

Deze vergunning is het begin van den Overtoom, - die in de 16de en de 17de, eeuw nog tot vrij wat gehaspel aanleiding zal geven, waarin Leiden dan ook zal deelnemen en met Amsterdam ééne lijn zal trekken tegen Haarlem.

Te zijner tijd hopen wij dienaangaande het een en ander te verhalen.

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
1432
1433
1434
Share |