Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1434

23-01-1434. Hertog Philips bekent van Amstelredam ontvangen te hebben tweeduizend Hollandsche schilden en verklaart daarmede voldaan te zijn ter zake van de boete aan de poorters, omdat zij de dam aan het einde van den Heyligen Wech doorgestoken hebben.

23 Januari.
Hertog Philips bekent van Amstelredam ontvangen te hebben tweeduizend Hollandsche schilden en verklaart daarmede voldaan te zijn ter zake van de boete, aan de poorters dezer stad door de Heemraden van Rijnlant opgelegd, omdat zij eenen dijk gemaakt en den dam aan het einde van den Heyligen Wech doorgestoken hebben.

Brief op perkament met het zegel van den Hertog in rood was.

Gegeven upten XXIIIen dach in Januario int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende dertich, na den loop van onsen hove.

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
1432
1433
1514
Share |