Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1524

00-00-1524. Mr. Simon (mogelijk de Pastoor der Nieuwe Kerk Simon Pieterszoon) blijkt een woordvoerder der Sacramentisten (= hervormingsgezinden). Hij wordt gearresteerd en in Amsterdam gevangen gezet. Dit leidt tot een langdurige twist over de rechtsbevoegdheid met de Deken van Amstelland. ....

Mr. Simon - mogelijk de Pastoor der Nieuwe Kerk Simon Pieterszoon, genoemd in de Informacie van 1514, bladz. 182 - doet zich kennen als een woordvoerder der Sacramentisten. (Noot)
Het Hof van Holland gelast hem in hechtenis te nemen.
Wanneer hij te Amsterdam gevangen zit, eischt de Deken van Amstelland hem op, om hem naar Utrecht te zenden. Het Gerecht weigert den priester uit te leveren, en vindt - wijl het hier het recht de non evocando tegen het Sticht betreft - den steun van het Hof van Holland. De Deken ontkent de bevoegdheid van dat Hof, en het twisten over rechtsbevoegdheid duurt zoolang, dat Mr. Simon onder borgtocht ontslagen wordt en heengaat.

   Noot) De Hollandsche hervormingsgezinden werden “Sacramentarissen" of “Sacramentisten" genoemd, als die “ ‘t sacrament van den outaer" verwierpen, of die “gheen     werck en maeckten van het heylich sacrament".

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |