Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1524

16-08-1524. Het Hof van Holland gelast de vergunning aan Reynout van Brederode om in Amsterveen een jaarlijkse vrije markt te houden, te publiceren.

16 Augustus. Het Hof van Hollandt gelast den eersten gezworen bode exploitier van den Raad in Hollandt, de vergunning door den Keizer aan Reynout van Brederoede verleend, om jaarlijks eene vrije markt in Amsterveen te houden, (zie 28 Juli 1523) daar te publiceeren, waar de publicatiën gewoonlijk geschieden, met bevel aan de officieren dezer plaatsen, om het octrooi naar vorm en inhoud te onderhouden.

Brief op perkament met het zegel van Justitie in rood was. Gegeven in den Haghe opten XVlen dach van Augusto anno MVc ende vier ende twinlich.

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
1523
Share |