Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1524

00-04-1524. Voor het Hof van Holland belooft de stad Woerden om op eigen kosten de dam op de scheiding van Woerden en Amstelland opnieuw te plaatsen en nieuwe deuren in het verlaat te maken; dit alles om ongewenste waterlozing naar Amstelland te voorkomen.

1524: ……april. Willige overgifte voor den hove van hollandt, bij gecommitterdens met speciale procuratie van den schout die Burgemeesteren, Schepenen en(de) raden der stadt woerden, dat den dam welcke plagh te leggen op de scheijdinge van het landt van woerden en de wateringe van amstelandt te onregt opgenomen sijnde en de mede den verlaet bij haer gelegt sijnde met twee paer drijvende deuren losende op amstelant. Sij beloven in 6 weken twee paer deuren te doen maken tot belettinge vant selve en de deselve soo dicht gesloten te houden dat geen water deur come op amstelandt op pene van des vermaent sijnde binnen 8 dagen dan dam weder te leggen off bij foute van dien dat die van amstelandt het selve sullen doen, tot costen der stede woerden en de daer dan boven te verbeuren ses hondert goude guldens.

mitsgaders de condemnatie van het voorsz(egd)e hoff daer op gevolgt als mede de approbatie van dien landen schout burgemees-teren, schepenen en de raden der stede woerden.       

P0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |