Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1517

00-00-1517. Holland wordt geteisterd door "de Zwarte Hoop", de krijgsbende van Karel van Gelre. De bende overmeestert een schans bij Amsterdam en bedreigt de stad. Maar ze slaan af richting Osdorp, Sloten en Amstelveen, al rovend en brandstichtend, en trekken verder over Ouderkerk naar Abcoude.

Holland wordt geteisterd door "de Zwarte Hoop", de woeste krijgsbende van Karel van Gelre. Ruim 3000 man, onder de oversten Jan van Selbach en Jan van Goltstein, trekken naar Kuinre, van waar Groote Pier hen 24 Juni met zijne schepen naar Medemblik brengt, dat veroverd, geplunderd, uitgemoord en verbrand wordt. Alkmaar ondergaat weldra hetzelfde lot.

Burgemeesteren van Amsterdam beducht voor hunne stad laten eene schans opwerpen bij het Huis ter Hart, halfweg Haarlem.

De Gelderschen begrijpen, dat men hen in wil sluiten, dus moeten zij bij 't Hart doorbreken. De schans aldaar is nog onvolmaakt en zwak bezet met slechts 75 ! man schutters en poorters uit Amsterdam.      .

2 Juli rukken de Gelderschen tegen de schans op, die zij weldra overmeesteren. Twintig Amsterdammers sneuvelen, de overigen slaan op de vlucht. De Gelderschen vervolgen hen niet, want het het is reeds acht uur in den avond, maar zij steken het naaste huis in brand tot een sein voor hunne makkers te Spaarndam. Dezen beantwoorden dit met het dorp in brand te steken en rukken terstond op naar 't Hart. Hier slaat de gansche bende den binnenweg in naar Osdorp en Sloten, altijd roovende en brandstichtende. Van Sloten komen zij op den Heiligen of Overtoomschen weg, alsof zij het oog op Amsterdam hebben en een sein verwachten; maar niets vernemende, trekken zij af naar Amstelveen, dat zij ook inbrand steken, en verder over Ouderkerk naar Abcoude.

Lambertus Opsy vermeldt in zijne kroniek: "Zij (de Gelderschen) waren sterk tusschen de drie en vierduizend man. Die van Amsterdam, dit vernemende, maakten terstond eene schans bij het huis ter Hart en bezetten die met volk, om hen aldaar te keeren, maar de Gelderschen kwamen en belegerden de schans. Na vele schermutschngen namen zij die stormenderhand in en trokken voort door de veenen (van Nieuwer-Amstel) naar Utrecht."

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |