Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1505

22-09-1505. Jacop Dirck Ger(r)it Kaijstonss krijgt van de kerk Sint Marie in Utrecht een stuk grond in pacht, gelegen aan de Waver in het gerecht van Ouderkerk......

Allen den gene(n) die desen brief sullen sien oft ho(r)en lesen Doe te (ver)staen Jacop Dirck  ger(r)it kaijstonss dat te  ontfange(n)

hebben in pachte ende in huerwerc  voir mij ende mijne(n) erfname vanden eersamen he(r)e, (con)vent ende capittel der

kercken van Sinte Marien Tutrecht een sate lands van sessendertich merge(n) landt soe grote en(de) cleijne alse dair

gelegh(en) leijt mit allen eijg(en)en toe beho(r)en Aende Waver ind(en) gerechte van ouderkerck ende dur gesterf mijn vader

zaliger gedachten lest gebruijckt heeft opstreckende vuijt die Waver tot aen die meen slaet toe dair bove(n) Lucije

clemens weduwe en(de) beneden dat bruggewerc naest geleg(en) suij.

P0002

Share |