Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1503

27-01-1503. Het Hof van Hollant beslist het geschil van Walraven, Heer van Brederoede .... met de inwoners van Amsterveen betreffende de aanspraak van den Ambachtsheer op de tienden van het hennep- en raapzaad.....

27 Januari. Het Hof van Hollant beslist het geschil van Walraven, Heer van Brederoede, als man en voogd van vrouw Margriete van der Veere, de dochter en erfgenaam van Wolfert van der Veere, Ambachtseeer van Amsterveen, met de inwoners dezer Ambachtsheerlijkheid betreffende de aanspraak van den Ambachtsheer op de tienden van het hennep- en raapzaad, ten voordeele van den eerstgenoemde en kent aan hem het recht toe, om deze tienden met de achterstallige vruchten daarvan aldaar in te vorderen.

Brief op perkament, geteekend maar niet bezegeld. Aldus gedaen ende gepronunchieert in den Haege up ten XXVIIen in Januario anno XVc ende twee (O.S. = 1503), secundum cursum curiae.

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |