Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1499

00-00-1499. Groote overlast van water, ....., nopen den Ambachtsheer, ...tot het vaststellen van de ordonnantie, ter verzekering, dat de Heerlijkheid als één polder behoorlijk bedijkt en besloten zal zijn en het overtollige water door eene watering zal kunnen worden geloosd.

Groote overlast van water, met andere bezwaren uit allerlei ongeregeldheid voortgekomen, nopen den Ambachtsheer, in overleg met het meerendeel der ingelanden tot het vaststellen der volgende ordonnantie, ter verzekering, dat de Heerlijkheid als één polder behoorlijk bedijkt en besloten zal zijn en het overtollige water door eene watering zal kunnen worden geloosd.

Opmerkelijk is het dat ook deze brief, evenals die van 1486, op verzoek der gemeene ingelanden door Burgemeesteren en Schepenen van Amsterdam is bezegeld.

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |