Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1497

09-12-1497. De regeering van Amstelredamme belooft aan ..... Reynerscoep, de proostdij van Myert en die van Ouder- en Nyewer Aemstell ten koste dezer stede te zullen onderhouden de steenen sluis, gelegen op den Middeldam binnen de stad aller naast het stadhuis.............

9 December. De regeering van Amstelredamme belooft aan de waarschappen en landgenooten van Reynerscoep, de proostdij van Myert en die van Ouder- en Nyewer Aemstell ten koste dezer stede te zullen onderhouden de steenen sluis, gelegen op den Middeldam binnen de stad aller naast het stadhuis, zoodat deze sluis geschikt zal zijn, om daar uit en in te varen, zoo ook daardoor eenen watergang te hebben. Mocht Amstelredamme deze sluis niet in behoorlijken staat houden, dan zal de stad voor elken dag, dat zij dienaangaande in gebreke blijft, verbeuren zes gouden Rijnsche guldens, tot een bedrag van duizend dergelijke guldens, en niet hooger.

Afschrift op papier, waarvan het origineel voorzien was met het zegel der stad. Gegeven upten IXen dach van Decembri int jair ons Heren duysent vierhondert seven ende tnegentich.

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |