Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1496

04-08-1496. 4 Augustus. De ingelanden van Amstelreveen verstoelen en verdeelen het Corte Loepvelt, .... van hoeve tot hoeve met eiken palen. Van deze verstoeling worden twee brieven gemaakt, een voor Amstelredamme ....., de andere, voor Amstelreveen,

4 Augustus. De ingelanden van Amstelreveen verstoelen en verdeelen het Corte Loepvelt, het afscheidende van hoeve tot hoeve met eiken palen. Van deze verstoeling worden twee brieven gemaakt alleens gescreven, daer die een off ghelegen is binnen der steede van van Amtelredamme op die Steede Camer, de andere, om te bewaren in de kerk van Amstelreveen,

Brief op perkarnent met het zegel van den schout van Amstelreveen in groen was. Ghegheven opten vierden dach in Augusto int jaer ons Heeren dusent vierhondert ses ende tnegentich.

Hier geschiedt de verstoeling, zooals in den brief verzekerd wordt, bij consent van den Heer der Heerlijkheid. Misschien ook wel op zijn aandrang. Meermalen is het gebeurd, dat als een gedeelte wegs onbeheerd en ongemaakt gebleven is en de Heer dat dan van zijnentwege heeft uitbesteed, de zevens, geroepen om den onderhoudsplichtige aan te wijzen (Zie ons verslag over 1913, bladz. 19, noot), op wien de Heer zijn uitgeschoten geld kon verhalen, bij gebreke van registers of andere bescheiden, onmooglijk die aanwijzing kunnen doen.

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |