Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1496

00-00-1496. De weg het Kleine of Korte Loopveld, tegenwoordig meestal de Kalfjeslaan genoemd, die ...... westwaarts door die gronden der Heerlijkheid loopt, welke meest in Amsterdamsche handen zijn, is in een treurigen toestand.

De weg het Kleine of Korte Loopveld, tegenwoordig naar de uitspanning "Het Kalfje", meestal de Kalfjeslaan genoemd, die tusschen Amsterdam en het Lange Loopveld van den Amstel af, westwaarts door die gronden der Heerlijkheid loopt, welke meest in Amsterdamsche handen zijn, is in een treurigen toestand. Door den groot en overlast van water, zijn in dien weg grondwalen geslagen, die tusschen de ingelanden tot vele geschillen hebben aanleiding gegeven, daar niemand erkennen wil tot dichting dier walen verplicht te zijn, omdat er geen brieven van zijn, hoeveel dijks of weg, elke akker, die onderhoudsplichtig is, daaraan te maken heeft en welk gedeelte. Daarom worden de ingelanden, zoo poorters van Amsterdam of kloosters als andere, in de kerk van Amstelveen bijeengeroepen om tot eene nieuwe verstoeling over te gaan.

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |