Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1494

12-12-1494. Philips de Schoone wordt te Geertruidenberg door de Staten van Holland gehuldigd. Hij bevsetigt de door zijn voorgangers verleende privileges. Etc.

12 December. Philips de Schoone wordt te Geertruidenberg door de Staten van Holland gehuldigd. Hij zweert .... die rechten hantvesten ende privilegien onsen Ridderscap goeden steden ende ghemenen landen van Hollant ende Vrieslant voertijts verleent ende gegeven by wylen den hertoghe Philips Kaerle (Philips de Goede en Karel de Stoute) ende hoer voervaderen graven, ende gravinnen van Hollant ende heeren van Vrieslant saliger memorien te houden ende doen onderhouden ende confirmeren ende vestighen. die voer ons ende onsen erven ende nacomelingen mit desen onsen eedt ....

Gelijk men ziet, worden de privilegiën en handvesten, na den dood van Hertog Karel verkregen, van onwaarde gehouden en te niet gedaan. Amsterdam verliest hierdoor het privilegie der uitbreiding van het ban- en vangrecht tot duizend roeden buiten de Vrijheid, - door Maximiliaan, den 6 Februari 1489 verleend. J. ter Gouw, Amsterdam deel III p 197-199.

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
1489
Share |