Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1478

04-04-1478. Hertog Maximiliaan is te Amsterdam. Hij wordt aldaar gehuldigd door die van Amstelredamme, Mude, Weesp, Amsterlant en Zeevanck. Op den tweeden dag [tekent hij?] alle handvesten en privilegiën ......

3 en 4 April. Hertog Maximiliaan is te Amsterdam. Hij wordt aldaar gehuldigd door die van Amstelredamme, Mude, Weesp, Amsterlant en Zeevanck. Keurboek fol. 95 verso, waarna hij op den tweeden dag, alle handvesten en privilegiën, door de vorige Graven en Gravinnen, mitsgaders door zijne gemalin Maria, dochter van Graaf Karel, wier kerkelijk voogd en momboir hij is, aan de genoemde, steden en landen gegeven [tekent?].

Brief op perkament met het zegel van den Graaf en de Gravin in rood was. Gegeven in onser stede van Amstelredam den vierden dach in April int jaer ons Heeren duysent vierhondert achtenseventich, naer Paesschen.

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |