Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1400

16-01-1400. Hertog Aelbrecht bepaalt: Voort soo sullen alle die gene, die Schepen, of Raede gheweest hebben binnen onser Stede van Amstelredamme alle jaer kiesen op onser Vrouwen avont te Lichtmisse (1 Februari) bij der meere stemmen uyt te gaan drie goede Knapen tot Raede van onser Stede voorz. ....

Vervolgtekst

.....ende die en sullen niet jonger toesen van joeren dan Veertich jaer, ende des sullen die drie Raeden tot hem kiesen een van den Ouden Raeden, dier het naeste jaer te voren Raet in gheweest heeft, ende die selve ghecoren Oude Raedt sal die drie jonghe Raeden voorz. eeden, als daer toe behoort. Ende des so sullen onsen Baelieu (n.l. die van Amstelland), noch Schout van Amsterdam daer gheen stemme in hebben. Gegeven in den Hage upten zestienden dach in Januario int jair ons Heren MCCC negen ende tnegentich, na den lope van onsen hove (0.S. = 1400).

Dit handvest is eeuwen lang de grondregel gebleven voor de verkiezing van Burgemeesteren. Het Patriciaat van Amsterdam vestigt zich en baant den weg tot de Oligarchie.

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |