Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1399

25-05-1399. Graaf Aelbrecht beleent Heer Coen van Oisterwijck, den zoon van Willem Cuser, met het ambacht van Amstelreveen en eenige renten, daartoe behoorende, tegen betaling van een en dertig honderd schilden.


25 Mei.
Graaf Aelbrecht beleent Heer Coen van Oisterwijck (zie over hem: de Wapenheraut) Jg. 1901, bladz. 141), den zoon van Willem Cuser, met het ambacht van Amstelreveen en eenige renten, daartoe behoorende, tegen betaling van een en dertig honderd schilden. Hierbij wordt bepaald, dat, indien Heer Ooen mocht komen te overlijden, zonder een wettigen zoon na te laten, dit ambacht met al zijn toebehooren zal komen aan Harper Jansz. van Foreest, den echtgenoot van zijne dochter en bij het overlijden van dezen aan zijnen oudsten zoon. Echter zal Clemens, vrouw van Sloten, de echtgenoot van Heer Coen, in dit laatste geval, de kleinste helft der renten tot haren lijftocht (weduwegift, douairie) ontvangen. Gegeven tot Haerlem upten XXVen dach van Meye int jaer ons Heren duysent CCC neghen ende tnegentich.

Coen van Oisterwyck was reeds Ambachtsheer van Sloten en Osdorp. Het rechtsgebied van Amsterdam is nu rondom ingesloten door dat van eenen Ambachtsheer.

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |