Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1391

Paus Bonifacius IX schrijft aan de Abt van Egmond, dat Gijsbert Dou en Dirk Sloijer, priesters onder het Bisdom van Utrecht, een klooster der Orde van St. Augustinus zullen stichten. Dit klooster werd het Reguliersklooster.

1391. 25 Mei.

Paus Bonifacius IX schrijft aan den Abt van Egmond, dat Gijsbert Dou, priester onder het Bisdom van Utrecht en Dirk Sloijer, insgelijks priester onder hetzelfde Bisdom, in heiligen ijver en uit begeerte, om de aardsche goederen met de hemelsche en de vergankelijke met de eeuwige door eene gelukkige ruiling te verwisselen, voornemens zijn, uit hunne bezittingen op eene geschikte plaats, onder het Bisdom van Utrecht gelegen, een klooster der Orde van St. Augustinus te stichten, ter eere van God Almachtig en op den naam, zoo van Augustinus, als op dien van Gregorius, Ambrosius en Hieronimus. Het zal bewoond worden door een en prior en twaalf kanunniken, die er in de kleeding van Regulieren den dienst zullen verrichten. De Paus geeft bevel aan den Abt, om tot de stichting van een zoodanig klooster, met eene kerk en de verdere noodige gebouwen verlof te geven, mits de gift der genoemde priesters tot het onderhoud van de kloosterlingen voldoende is.

Dit klooster werd het Reguliersklooster. Zie 1394.

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |