Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1360

17-12-1360. Hertog Albrecht draagt in leen over aan Adam de zaal het land, geheten Poortersweide, gelegen in Ouder Amstel.

17 december. Hertog Albrecht draagt in leen over aan Adam de zaal het land, geheten Poortersweide, gelegen in Ouder Amstel.
Aelbrecht, bi Goeds ghenaden etc. doen cond allen luden, dat voir ons ghecomen is Ghise Zael Claessoen ende droech ons up die hi van ons te houdene plach ten rechten leene sestien marghen lands, die gheleghen zijn ter Ouder Aemstel twuschen der Banckensmere ende der Aemstel ende gheheten zijn Poertersweyde ende die hofsteden die dairtoe behoeren, wilc land ende hofsteden voirs. wi verleyt hebben ende verlyen Adaem den Zael van ons ende van onsen nacomelinghen te houden ten rechten leene, him ende sinen nacomelinghen.
In orconde etc. Ghegheven in den Haghe des donresdaghes nae sinte Luciendach int jair LX.
Jussu domini ducis.
Per dominum de Yselsteyn [= Arnoud van IJselstein] et  Gerardum de Egmond.
s. Theordoricus Vopponis.     Sig. Petrus de Camerouwer de Haytsteyn      

S0008-211

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |