Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1358

05-12-1358. Hertog Albrecht verleent aan Alijt Dirk Vriesendr., vrouw van Gise Zaal, als lijftocht een gedeelte van de Poortersweide en ander goed in Ouder Amstel, dat Gise van de hertog in leen heeft.

5 december. Hertog Albrecht verleent aan Alijt Dirk Vriesendr., vrouw van Gise Zaal, als lijftocht een gedeelte van de Poortersweide en ander goed in Ouder Amstel, dat Gise van de hertog in leen heeft.
Aelbrecht etc., doen cont allen luden, dat wi om bede wille Ghise Zalen, ons mans, verliet hebben ende verlien in rechter lijftochten Alijd Dirx Vryesendochter, Ghisen wijf vorscr., die minre helft van zulken goede, als hi van ons hout ende hi hoer naest maken mach ende in desen brief gheteykent es, alse XVI merghen, die gheheeten sijn Portersweyde ende ghelegehen sijn bi  der Ouder Aemstel. Voerd twee hofsteden, die gheleghen zijn int dorp ter Ouder Aemstel op beyden ziden van der brugghe, ende een tuun, die gheleghen es after dorp, in welker lijftochten wi Aliden vors. gheloven te houden als recht es van lijftochte ende na costume van onsen lande.
In orconde etc. Ghegheven tot Leyden des woesdaghes na sinte Andriesdach int jaer LVIII.
Jussu domini ducis Alberti.
Per dominum de Breederode [Dirk, heer van Brederode] et dominum de Lecka [Jan van Polanen, heer van de Lek].
s. Heermannus [Willem Heerman]       sig. Petrus Camerouer de Haytsteyn        

S0008-190

[Over dezelfde kwestie S0001]:
In een verlei-brief van Hertog Aelbrecht, leest men: "Voert (verder) twee hofsteden, die
gelegen zijn in 't dorp ter Ouder-Aemstel op beyder zijden van de brugge ende een tuyn, die gelegen is after dorp". Albrecht bekent hierin "aen alle luyden, dat in rechten lijftochten aen Alyt Dirx Vriesen dochter, Ghisens wijff", verleid is geworden ,,'sestien morghen die geheten sijn Poirterweyde ende gelegen sijn bij den Ouder-Amstel,"

S0001

 

Zie over de zelfde kwestie ook 02-12-1356.

 

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |