Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1346

04-09-1346. Gravin Margaretha verkoopt aan Oomke Adam de Zaal en Ruisse Jansz. land in Ouder-Amstel.

4 september. Gravin Margaretha verkoopt aan Oomke Adam de Zaal en Ruisse Jansz. land in Ouder-Amstel.

Margriete etc., maken cont allen luden, dat wi vercocht hebben Oemken Adaem die Zale ende Ruissche Janszone vijf stucken lants in die Oude Aemstel, die Servaes Vranken in  huren hadde ende daer sij ons of betaelt hebben den ersten penninc metten lesten; ende gheloven Oemken Adaem die Zale ende Ruissche Janssone voirseit ende horen nacomelinghen voir ons ende voir onse nacomelinghe dairof een rechte warende te wesen jeghens elken menssche, die hem daerin hinderen of deren woude metten wariliken rechte of metten gheesteliken.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tSente Gheerdenberghe des manendaghes na sente Jansdach Decollatio int jaer ons Heren MCCC zes ende viertich.

Jussu domine.

Ad relationem dominoreum Gerardi de Eemskerk et Johannis Moilnare.

Signavit Yseboldus (= Ysebout van Asperen)              Sigillavit Juliana     

S0008-77

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |