Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1338

07-06-1338. Gerrit van Heemskerk, ridder, baljuw van Amstelland, en twee schepenen van Amsterdam oorkonden, dat de magen van Godekijn de scroeder enige met name genoemde personen aanspreken voor de doodslag jegens Godekijn gepleegd, en niet in de stad Lübeck.

7 juni. Gerrit van Heemskerk, ridder, baljuw van Amstelland, en twee schepenen van Amsterdam oorkonden, dat de magen van Godekijn de scroeder enige met name genoemde personen aanspreken voor de doodslag jegens Godekijn gepleegd, en niet in de stad Lübeck.

Alle denghenen die desen brief zellen lesen jof horen lezen, Ghereyt van Heemskerke, ridder, baliu in den lande van Aemstel, Tideman die Zale ende Claes Ghisebrechtssoen, scepenen in Aemstelredamme, doen cont ende kenlike, dat Ghisekijn die scoemaker van der Ouderkerke ende Willem Rolle, zijn oem, ende anders een deel van zinen maghen quamen in onser tieghenwoerdichede ende zeyden voer ons dien doedslach, die ghedaen wert an Godekijn den scroeder, die ghisekijns broeder was voerghenoemt, dat si dien houden op Heyne Luton end op zinen broeder ende op hoer maghe, op Roelof van der Spoye ende op zine maghe ende op enen die gheheten is Jan die Langhe ende op zine maghe, ende hebben quijt ghelaten die ghemene stat van Lubeke van daet ende van rade alse van dien voergheseyden doedslaghe.

In oirconde der wareyt so heb wi, Ghereyt van Heemskerke, ridder voerscreven, Tideman die Zale ende Claes, scepenen voerghenoemt, desen brief bezeghelt mit onsen zeghelen. Ghegeven in de jare ons Hern dusent driehondert acht en dertich des ersten zonnendaghes na Pijnsterdaghe.

S0008-38

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |