Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1327

24-04-1327. Graaf Willem geeft de baljuw van Amstelland de macht om schouten aan te stellen in Amsterdam, Muiden en Weesp.

24 April (des Vrydaghes na belokene Paesken). Graaf Willem geeft hem (de baljuw?) macht om den Schout van Amsterdam, en dien van Muiden te verzetten, mits betalende zulk geld, als zij op die Schoutambachten geleend hadden. S0001.

Graaf Willem III gelast de met name genoemde schouten van Weesp, Amsterdam en Muiden dat zij Arst van der Horst, baljuw van Amstelland, de oorkonden tonen die zij hebben in verband met hun schoutambachten, en geeft Arst volmacht om in die ambachten schouten aan te stellen, wanneer hij althans de genoemde schouten de gelden heeft betaald die zij op die ambachten aan de graaf hadden geleend.

Wi Willaem grave van Heynnegouwen etc. maken cond allen luden dat wi willen dat ghi Willem Lysen sone scout van Wesep, ende ghi Symon van der Borch scout van Aemsterdam, ende ghi Avenkint scout van Muden, dat ghi Arst van der Horst onsen baliu van Amesterland toecht zulke brieve als ghi van ons hebbet van den voirseyden scoutambochten; vort zo maken wi machtich Arst onsen baliu voirs. scouten te setten in desen voirscreven scoutambochten alse verre als hi jower ene of jou twien jof jou allen ghenoech doet van zulken ghelde als ghi ons ghelient hebt opte voirseyde scoutambochten, ende onse opene brieve of hebt.

Ghegheven te Sinte Gherden berghe 1) svridaghes na Beloken Paysken int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintich.

1) Geertruidenberg

S0001
S0014 AW-30

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |