Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1321

28-04-1321. Graaf Willem III machtigt enige lieden om degenen die vanwege de dood van graaf Floris V balling waren en weer in Amstelland waren teruggekeerd, te berechten en te verzoenen zodat zij in het land kunnen blijven.

Wi Willaem, Grave van Heynnegouwe, enz. maken cond allen luden, dat wi van onsen weghen macht ghegheven hebben ende gheven enen gheesteliken vader, Heren Jacob, bi der ghenaden Gods Biscop van Zuden, Heren Zymon van Benthem, ende Heren Gherarde van Raporst, Riddere; ende Enghebrechte, onsen Rentemeyster in den Hage alle die ballinghe, die ballinghe waren van ons neven doet des Graven Florens, dair God die ziele of hebben moet, die in 't land van Amestel weder in comen sien, te verdinghen ende te verzoene omghemoyt in den lande te bliven alse van der misdaet voirseyt na hoir goedenken, ende zo wat dat si alle viere dair toe doen zullen, dat zullen wi houden vast, zeker, ende ghestade, ghelike jof bi ons zeI ven ghedaen ware sonder arghenlist. In oirkende desen brieve enz. ghegheven tote Dordrecht des Dinxendaghes na beloken Paesken in 't jaer ons Heren M.CCC een ende twintich.

S0001
S0014 - AW 010

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |