Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections
U bent hier: Home

Welkom bij Amstelland Middeleeuwen

Over de geschiedenis van Amstelland tussen 1000 en 1500 is weinig geschreven. Op deze website publiceren we bronnen over die periode, zodat die voor een breder publiek toegankelijk worden. De databank is in opbouw. Dat is een proces van vele jaren. Initiatiefnemers: Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel en Vereniging Historisch Amstelveen. Subsidiegever: Stichting Aemstellant.

Stroomde de Ame (Amstel) naar het zuiden? Wat bewoog de bisschoppen van Utrecht de onbewoonbare veenwildernis bij de Ame te laten ontginnen? Amsterdam bestond in de 12e eeuw nog niet. Was Ouderkerk toen het bestuurlijk en kerkelijk centrum van Amstelland? Er zijn veel dingen die we niet zeker weten over het vroegste Amstelland. De middeleeuwen in Amstelland waren ook een tijd van innovatie, o.a. op het gebied van waterbeheer, handel, landbouw en veeteelt. In deze Databank proberen we dat te laten zien.

Helaas hebben de middeleeuwen tegenwoordig niet zo'n goede reputatie. Mensen associëren die tijd met allerlei ellende: oorlog, geweld, honger, ziekte. Dat beeld is niet correct. Dat ligt meer aan de gekleurde bril waarmee we naar die tijd kijken. Wat weten we werkelijk van de vroege geschiedenis van Amstelland? We weten heel veel van Amsterdam. Maar dit vissersdorp aan het IJ wordt pas in het jaar 1275 voor het eerst genoemd en kreeg pas in de loop van de 14e eeuw regionale betekenis. Abcoude, Diemen, Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Uithoorn bestonden in 1275 al; sommige dorpen zelfs eeuwen eerder. Veel geschreven bronnen over het middeleeuwse Amstelland - een agrarische samenleving - zijn er niet. Op deze website willen we de documenten, die er wel zijn, publiceren en toegankelijk maken voor een breder publiek. Zo kunnen we een beter beeld krijgen van een dynamische tijd in een streek die in het eerste millenium een grote, onbewoonbare wildernis was. Met de tijd van de middeleeuwen bedoelen we de periode van de eerste ontginningen tot 1525. In dat jaar wist Jan Benningh in Amstelland voor het eerst een moderne, waterstaatkundige eenheid te realiseren, die de wateroverlast onder controle kreeg.

Deze Databank is een initiatief van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel en de Vereniging Historisch Amstelveen. Ze wordt financieel gesteund door de Stichting Aemstellant. Wim Timmer van de Historische Kring Abcoude-Baambrugge adviseert de werkgroep.

Share |